logotype

Zorg

Zorg op school


Als schoolteam zetten we sterk in op de ontwikkeling en vorming van de totale persoon. We willen op een kwaliteitsvolle manier tegemoetkomen aan de onderwijs-en vormingsbehoeften van elk kind.
We geloven sterk in de groeimogelijkheden van iedere kleuter!
Soms is groeien best lastig: het gaat een beetje sneller… of misschien gaat het een beetje trager dan verwacht.
Klasjuffen, zorgteam, bewegingsjuf, directie en kinderverzorgster staan samen garant voor een krachtige leeromgeving.
Via differentiatie en aangepaste begeleiding bieden we elke kleuter de beste leer-en ontplooiingskansen.

Klik hier om onze zorgvisie te bekijken