logotype

Aanwezigheid

Dagelijkse aanwezigheid op school is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.
Alle kleuters die 5 jaar zijn of worden tijdens het begonnen schooljaar zijn leerplichtig.
Voor kleuters jonger dan 5 jaar, is er geen leerplicht. Toch blijft regelmatige aanwezigheid op school ook voor hen zeer belangrijk.
Die aanwezigheid is belangrijk voor een vlotte overgang naar het lager onderwijs en voor de schooltoeslag via het groeipakket als je voldoet aan de voorwaarden.

 

Klik HIER om het filmpje af te spelen